EcoForLife24
Menu
Strona główna
Regulamin Konkursu na Facebook'uRegulamin konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu „Ecoforlife24” (https://www.facebook.com/ecoforlife24/?fref=ts) jest firma ECOFORLIFE24 Tamara Głowacka z siedzibą 80-462 Gdańsk, Al. Jana Pawła II 4B

 2. Fundatorem nagród w konkursie jest ORGANIZATOR.

 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden inny sposób powiązany z serwisem Facebook.

 4. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

  Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto w serwisie Facebook, która zaakceptowała niniejszy regulamin

  Uczestnik oświadcza, że:

  a. jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych

  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu

  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu

  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, oraz regulaminu portalu Facebook.

  e. nie jest pracownikiem organizatora oraz fundatora, spółek powiązanych, a także członkiem rodziny pracowników.

Zasady konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Termin obowiązywania konkursu: od 01.12.2017 do 10.12.2017 godz. 23:59.

  Zasady uczestnictwa

 1. Zadaniem uczestnika jest:

  a. polubienie postu konkursowego,

  b. wpisanie w komentarzu numeru zestawu który chce się wygrać,

  c. polubienie fanpage „Ecoforlife24”

 2. Na zwiększenie szans na wygraną należy udostępnić post konkursowy oraz dodać znajomych do zabawy.

 3. Organizator po wybraniu zwycięzców ogłosi swój wybór na fanpage „Ecoforlife24” maksymalnie do 3 dni od daty zakończenia konkursu.

  Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest wybrany zestaw.

 2. Nagrodę otrzyma jeden uczestnik wyłoniony w losowaniu.

Odbiór nagród

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu maksymalnie 7 dni na fanpage „Ecoforlife24” w wiadomości prywatnej następujących danych:

  a. Imię i nazwisko

  b. Adres korespondencyjny

  c. Numer telefonu

  d. Adres e-mail

 2. Brak wysłania wiadomości, przekroczenie terminu o którym mowa w pkt. 1 lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 3. Organizator zobowiązuje się wysłać nagrodę na wskazany przez wygranego adres w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymania adresu.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  Akceptuję
  Polityka cookies
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies.
  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.